Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

Η διαφορά μεταξύ ιδιοφυίας και βλακείας είναι ότι: η ιδιοφυία έχει όρια ...

Η διαφορά μεταξύ ιδιοφυίας και βλακείας είναι ότι:  η ιδιοφυία έχει όρια !
The difference between genius and bullshit is: that genius has limits!

...........Όταν “KATI παραχωρείται εύκολα, εκείνο που τείνει να συμβεί είναι ότι ο <<ο οριακός βλάξ>>, ο άνθρωπος, επιχείρηση, κράτος, Σύλλογος κλπ,  που δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρει  σε μια περίοδο ύφεσης ή συντηρητικής πρακτικής, μπορεί να εξασφαλίσει “πράγματα” και να παίξει μαζί με τους σοβαρότερους παίκτες… ( ανθρώπους, επιχειρήσεις , χώρες, κανάλια, εφημερίδες κλπ..). Ωστόσο, αυτοί οι οριακοί βλάκες είναι ικανοί να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις τόσο σε διαπροσωπικές συναλλαγές όσο και σε επιχειρήσεις,  κράτη αλλά και σε κοινωνικές ομάδες και τελικά να παίξουν θεμελιακό ρόλο στην εξέλιξη των  πραγμάτων, των κοινωνιών κλπ.

 Δεν υπάρχουν ηθικά απόλυτα…. οι αξίες και η ηθική και ο τρόπος που οι άνθρωποι συμπεριφέρονται είναι ανακλάσεις της κουλτούρας και δεν υπόκεινται σε αυστηρή λογική. Η ποικιλομορφία τους είναι τόσο μεγάλη και αυθαίρετη ώστε δεν μπορεί να ενταχθεί στο χώρο της σοβαρής σκέψης.

Η ιστορία όλων των μέχρι σήμερα κοινωνιών είναι ιστορία ταξικών αγώνων.

Ελεύθερος και δούλος, πατρίκιος και πληβείος , αριστοκράτης και δουλοπάροικος, μάστορας και κάλφας, με μία λέξη : καταπιεστής και καταπιεζόμενος βρίσκονταν ανέκαθεν σε αντιπαράθεση, σε ένα αδιάκοπο άλλοτε εμφανή και άλλοτε απροκάλυπτο αγώνα που κατέληγε κάθε φορά είτε σε επαναστατική αναδιάρθρωση της κοινωνίας, είτε στον κοινό καταποντισμό των αντιμαχόμενων τάξεων. Φίλοι μου σε αυτό τον κόσμο υπάρχουν δύο κατηγορίες  ανθρώπων  που είτε ως μονάδες είτε ως ομάδες ( πχ Επιχειρήσεις, Σύλλογοι, κλπ) προβαίνουν σε αλλαγές στον τρόπο που δρουν είτε ως άτομα είτε ως ομάδες,  βάσει  δύο ισχυρών κριτηρίων. Το πρώτο κριτήριο αφορά την καινοτομία και την δημιουργία  και το δεύτερο είναι κατάστασης αναγκαστικής αλλαγής δράσης καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο.

 Οι αντιδράσεις απέναντι στην πρώτη κατηγορία  σχετικά με τις  κινήσεις και τις  ιδέες  τους αντιμετωπίζονται με <<με σαρκασμό φανερό ή κρυφό>>>.

Ωστόσο αυτοί προχωρούν και μετασχηματίζονται δυναμικά  δημιουργώντας και υλοποιώντας το όραμα τους και τις ιδέες, μέσα από την ελευθερία σκέψης που τους διακρίνει.  Στην δεύτερη κατηγορία οι άνθρωποι αλλάζουν και προσαρμόζονται όχι γιατι βλέπουν τις τάσεις που διαμορφώνονται… -κάθε άλλο-, αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Οι άνθρωποι αυτοί φτάνουν σε πλήρη αδιέξοδο οικονομικό και πνευματικό καθώς  η εποχή και οι καταστάσεις τους έχουν  ξεπεράσει.

Το δυστύχημα είναι ότι η προσαρμογή  γίνεται με  την λογική της στενού παρεμβατικού χαρακτηριστικού που χαρακτήριζε παλαιότερες συμπεριφορές, αντί μιας ανοιχτής αρχιτεκτονικής του μέλλοντος.  Η Ανοιχτή Αρχιτεκτονική  βοηθά τις  συλλογικές ομάδες αλλά και των ατόμων ξεχωριστά να διαμορφώνουν τις καταστάσεις, καθώς οι  ιδέες και οι  πράξεις είναι μια διαδραστική κατάσταση την οποία την διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και αλληλοβοήθεια στην υλοποίηση των ιδεών.  

Σε αντίθετη περίπτωση είναι κυρίαρχη η απολυτότητα και ο άκρατος παρεμβατισμός ο οποίος είναι συντεταγμένος σε δομημένο συμφέρων ατόμου η ομάδας που αποσκοπεί στην ικανοποίηση της ανθρώπινης ματαιοδοξίας ( επικυριαρχίας, προβολής κλπ). Η μεταχρονολογημένη απόφαση (πχ..μετά από μια δεκαετία), να κρίνει οτι μια κατάσταση είναι πλέον ώριμη για μια ενέργεια προσαρμογής... παραπέμπει αλλά και επιβεβαιώνει παράλληλα την  ύπαρξη  καταστάσεων άκρατου παρεμβατισμού και ελέγχου που έχει δομημένο ως πρότυπο συμπεριφοράς και το οποίο το υιοθετεί απαρέγκλιτα.

Είναι προφανές ότι -μια δράση μια ιδέα κλπ - , δεν μπορεί να κρίνεται ανώριμη και να εξοστρακίζεται στον χρόνο Χ ενώ στο χρόνο ψ  είναι υλοποιήσιμη  εφόσον οι λόγοι υλοποίησης είναι το αδιέξοδο και η οικονομική αιμορραγία μιας υιοθετημένης κατάστασης στην οποία έχει υποπέσει κάποιος.

Η εποχή που κλειστές και απόλυτα ελεγχόμενες συμπεριφορές από ομάδες  λαμβάνει  τέλος. Τα τείχη έπεσαν…! Η ανοιχτή αρχιτεκτονική υπερισχύσει και καλό θα είναι να το εμπεδώσουν όλοι αυτό και να προσαρμοστούν αφήνοντας τις κακεντρέχειες τις συντεχνίες τις υποκρισίες κλπ.  
Ο κόσμος τους ήταν  μια μεγάλη πεδιάδα στην οποία υπήρχαν παντού φράχτες και χαντάκια και κυρίως αδιέξοδα- ήταν αδύνατο να προχωρήσεις πολύ μακριά ή πολύ γρήγορα- χωρίς να πέσεις πάνω σ’ ένα τείχος. Συγκεκριμένες ομάδες  έβρισκαν μια θαυμάσια κάλυψη πίσω από αυτούς τους φράχτες και τα τείχη, καθώς μπορούσαν άνετα να βρουν μέρος να κρυφτούν και να διατηρούν τις ΙΔΑΙΤΕΡΕΣ Πολιτικές, Οικονομικές και Πολιτισμικές μορφές ζωής τους… Με άλλα λόγια είχαν την δυνατότητα επιλογής να συμμετέχουν με τρεις συμπεριφορές-  Πρώτο, Δεύτερη και Τρίτη Συμπεριφορά…

Δηλαδή στην πράξη δινόταν η δυνατότητα να έχουν τελείως διαφορετικά Συστήματα συμπεριφοράς…

Συντεχνιακή Ελεγχόμενη Συμμετοχή,  Ανοιχτή Αρχιτεκτονική με διαδραστική και ανεξάρτητη δράση και μη συμμετοχή σε τίποτα… Αποτέλεσμα αυτών των δυνατοτήτων ήταν να είχαν την ευκαιρία να διατηρούσαν εντελώς διαφορετικά συστήματα και τακτικές – από προσωποκρατία  μέχρι ελεύθερη ατομική δράση και από φωτισμένη απολυταρχία μέχρι προσωποκρατία  και ολοκληρωτισμό επιβολής ελέγχου των ατόμων και των ομάδων ( Συλλόγων, επιχειρήσεων, κλπ)… Σε όλο αυτό το σκηνικό οι διαφορές ήταν ισχυρές και τους δινόταν η δυνατότητα να παραμένουν έντονες αλλά και ως εκ διαμέτρου αντίθετες…


Ο λόγος?

Ασφαλώς η παρουσία άφθονων τειχών τα οποία αποτελούσαν ισχυρή ασπίδα, καθώς η δυνατότητα παραβίασης ήταν ελάχιστη… έως ανύπαρκτη.

Ωστόσο η ροή της Ιστορίας έφερε τρείς θεμελιώδεις αλλαγές οι οποίες γκρέμισαν στην κυριολεξία τα τείχη και τους φραγμούς…

1. Αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε…

2. Αλλαγή στον τρόπο που επενδύουμε…

3. Αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε τον κόσμο…

Κάθε νέα προσπάθεια που ξεκινά, είτε από μεμονωμένα ΑΤΟΜΑ,   είτε από Συλλόγους, Δήμους, Ομάδες κλπ,  είναι να  υιοθετηθεί η ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ έτσι ώστε να είναι με την εποχή αυτή τη φορά και να μην  ψάχνει να δει τι σημαίνει ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  έτσι ώστε να την υιοθετήσει....μετά από καμιά ΔΕΚΑΕΤΙΑ!

Ο νοων νοειτω......... 

Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΗ_ ( ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ , Β ΜΕΡΟΣ )

H μεγάλη οικογένεια των Αργυραίων, στα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας, στην περιοχή της Τριπύλης,   δεν ήταν και τόσο μεγάλη όσο εξε...